O POKLICNI MATURI

S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij. 

Poklicno maturo lahko opravlja kandidat, ki je:
− uspešno končal 4. letnik in vse obveznosti iz programa srednjega strokovnega izobraževanja,
− uspešno končal 2. letnik in vse obveznosti iz programa poklicno-tehniškega izobraževanja,
− uspešno končal poklicni tečaj ali
− opravil mojstrski, delovodski oziroma poslovodski izpit.

Poklicna matura pomeni zaključek šolanja po določenem izobraževalnem programu, zato se kandidat prijavi k njenemu opravljanju, ko izpolni vse obveznosti iz programa, na šoli oz. organizaciji za izobraževanje odraslih, na kateri je bil vpisan med šolanjem oz. na kateri je končal zadnji letnik.

Izpiti na poklicni maturi:

  • slovenščina
  • gospodarstvo oz. vzgoja predšolskega otroka
  • matematika ali angleščina
  • izdelek oz. storitev in zagovor (projektna naloga) oz. izpitni nastop in zagovor

Tajnica poklicne mature: Nina Rupar

Kontakt: nina.rupar@sicbrezice.si, 07 49 92 583

Tajništvo poklicne mature (1. nadstropje, kabinet 1.12), uradne ure: sreda, 11.00 – 14.00