OBRAZCI

Kandidat se k opravljanju poklicne mature prijavi na šoli oz. organizaciji za izobraževanje odraslih, na katero je bil vpisan v času šolanja oz. kjer je končal zadnji letnik. Prijavi se do roka, določenega s koledarjem poklicne mature.

Sestavni del maturitetnega koledarja so tudi datumi za odjavo od posameznega izpitnega roka.

Kandidati s posebnimi potrebami prijavi k opravljanju poklicne mature priložijo izpolnjen obrazec »Uveljavljanje pravic kandidata/-ke s posebnimi potrebami pri opravljanju mature«.