KOLEDAR

Poklicna matura se opravlja v treh izpitnih rokih: spomladanskem, jesenskem in zimskem. Datume izpitov za posamezni izpitni rok določa koledar poklicne mature, ki je objavljen na spletnih straneh Državnega izpitnega centra.

SPOMLADANSKI ROKI POKLICNE MATURE 2022

JESENSKI ROKI POKLICNE MATURE 2022

PISNI IZPITI na SIC Brežice – jesenski rok 2022

24. avgust 2022 – Slovenščina (dovoljeni pripomočki: nalivno pero, kemični svinčnik)

25. avgust 2022 – Matematika (dovoljeni pripomočki: nalivno pero, kemični svinčnik, svinčnik, radirka, računalo in geometrijsko orodje)

26. avgust 2022 – Angleščina (dovoljeni pripomočki: nalivno pero, kemični svinčnik, enojezični ali dvojezični slovar)

31. avgust 2022 – Gospodarstvo / Vzgoja predšolskega otroka (dovoljeni pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik, geotrikotnik ali ravnilo ter numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in možnosti simbolnega računanja – gospodarstvo in nalivno pero ali kemični svinčnik – vzgoja predšolskega otroka)

Vsi pisni izpiti se pričnejo ob 9.00. Šola se odklene 20 minut do devetih, učitelji pa vas spustijo v učilnice 15 minut do pričetka izpita. Na vhodnih vratih šole in na učilnicah je na dan izpita obešen sedežni red v posameznih učilnicah.

OPOZORILO: Mobilni telefoni in pametne ure: v izpitnem prostoru so prepovedani, zagotovljena so ustrezna mesta izven izpitnih prostorov, kjer jih lahko varno shranijo (ustrezne vrečke z imeni).